Учебно-демонстрационен център

През 2019 г. фирма Техра откри Учебно-демонстрационен център, който се намира в производствената база в село Ломец, община Троян.

 
Основните цели на центъра са: 
- Обучения, семинари и демонстрации за нашите клиенти
- Решения на технологични проблеми
- Развиване и разработване на иновативни продукти , идеи и технологии
- Сътрудничество с български и европейски институти в сферата на хранително-вкусовата индустрия
 
Учебно - демонстрационният център е оборудван с най-съвременната техника и разполага с:
- Демонстрационни зали за изработка на:
      o Хляб и хлебни изделия
      o Сладкарски изделия 
- Конферентна зала
- Лаборатории
- Библиотека с литература в сферата на хранително-вкусовата индустрия