Качество

Качеството и безопасността на произвежданите продукти е от първостепенно значение за ТЕХРА и е един от основните ангажименти, поети към нейните клиенти. Контролът на качеството е част от фирмената култура, мисленето и действията на всички служители на организацията.

Гаранция за постигане на постоянно високо качество и безопасност на продуктите на ТЕХРА са целенасочените действия на фирмата в следните направления:

 

  • Окачествяване на всички суровини и готова продукция в собствени лаборатории със съвременно оборудване
  • Богата и задълбочена изследователска и развойна дейност
  • Контрол и професионализъм на всеки етап и на всички нива
  • Спазване на националното и европейско законодателство и международните стандарти за качество и безопасност на храните

 

В Дружеството е разработена и се прилага интегрирана система за управление на качеството и безопасността на храните, в съответствие със следните международни стандарти:

 

  • ISO 9001:2015 – "Системи за управление на качеството. Изисквания"
  • FSSC 22000 – „Системи за управление на безопасността на храните” – сертификационна схема, която включва в себе си стандартите ISO 22000:2005 и ISO/TS 22002-1:2009

 

Първоначалната сертификация на фирмата датира от 2006 г. и оттогава досега ТЕХРА поддържа и усъвършенства системата си за управление в съответствие с изискванията на горецитираните стандарти.

От 2007 г. фирмата поддържа сертификация за преработка и търговия с биологични продукти, а от 2014 г. притежава и сертификат на продукт по Halal изисквания.

 

Можете да видите Политиката и актуалните сертификати на „ТЕХРА” ЕООД: