Коректори

Коректорите са смес от окислители и ензими с многофункционално действие. Намират приложение в мелничните предприятия при производство на пшенични брашна. Влияят върху основни показатели като: качество на глутена, отпускане на глутена, амилазна активност (Число на падане) и други. Задоволяването на непрекъснато увеличаващите се, все по-високи изисквания на потребителите към качеството на хляба и хлебните изделия, успешно може да се постигне с  използване на стабилизирани брашна с постоянно качество.