Функционални

НАШИТЕ КУЛИНАРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - на опаковките можете да намерите примерна рецепта, за приготвянето на изделие, със съответния продукт.

 

С миксовете на ТЕХРА се получават разнообразие от тъмни и светли хлябове, с различна хранителна стойност, което ги отнася към т.нар. функционални храни. В отговор на все по-нарастващите в последно време изисквания на хората за рационално и диетично хранене, както и като предпоставка за укрепване на човешкото здраве и намаляване риска от много хронични заболявания, функционалните храни са масово разпространени, достъпни и ежедневно консумирани от потребителите. Повече информация за функционалните храни, можете да получите тук.