Пшенична реколта 2021

Пшенична реколта 2021

ТЕХРА ЕООД предлага коректори за брашна

 

Житната реколта и тази година приключи успешно.

Във физико-химичната лаборатория на ТЕХРА са анализирани проби от пшеница от различни краища на страната. Получените резултати показват, че по-голяма част от прибраната пшеница е със съдържание на мокър глутен 20 – 24%, по-ниско в сравнение с миналата година, като по-малко са количествата на ДМГ – над 26%. Отпускането на глутена е около 4,0 mm, число на падане по Хагберг – 300 – 320 s, хектолитър – 80 – 82 kg/100 dm3;влага – около 12%. Отличителното на реколта 2021 г.са  добрите физични свойства  на  мокрия глутен – цвят, еластичност, разтегливост и др. и получаване на брашно с добро хлебопекарно качество, което до голяма степен компенсира по-ниското количество и отпускане на глутена.  

Установените недостатъци по отношение качеството на житна реколта 2021 г., като недостатъчно съдържание на глутен, ниско отпускане се компенсират с добавка  на подходящи коректори в мелниците.

        Във фирма ТЕХРА ежегодно, на база получени резултати от анализи на пшеница,се актуализират съставите на предлаганите коректори за мелничната промишленост и тези на подобрителите, които се използват от хлебопроизводителите.

         Основната цел, която си поставят специалистите от ТЕХРА е постоянно и високо качество на произвежданите брашна.

 

 

С добавката на коректори, съобразени с показателите на пшеничното зърно от реколта 2021 г., ние ще Ви осигурим едно постоянно и по-високо качество на брашното.