Пшенична реколта

Пшенична реколта

                                                                 

Нова реколта 2017г. Проблеми и решения.

 

Във физико - химичната лаборатория на ТЕХРА ЕООД, са анализирани многобройни проби от пшеница – реколта 2017 год.Определяни са основните показатели на пшеничното зърно: влага, хектолитрова маса, добив мокър глутен, отпускане на глутена, число на падане.

На таблица 1 са показани получените резултати.                                 

             

                  Качествени показатели на пшеница, реколта 2017 г.

                                      (сравнителни данни с 2016 г.)

                                                                                                  

Показатели

2016 год.

 

2017 год.

 

Влага,  %

 

11,8 ± 0,8

11,0 ± 1,0

Хектолитрова маса,kg/100dm3

 

77,5± 3,0 

 

79,0± 5,0 

Добив мокър глутен,  %

 

23,2±3,8

23,0±3,0

Отпускане на глутена , мм.

 

5± 2,0 

6± 3,0 

 Число на падане , s

 

370±60

 

320±50

 

Табл.1   

         Получените резултати показват следното:

 

  •         Влагата на пшеницата е в нормални граници, не се различава от тази отчетена през 2016 год.

 

  •         Стойностите за хектолитровата маса варират в широки граници. Но като цяло са по високи от отчетените през 2016г.

 

  •         Както миналата, така и тази година са отчетени широки граници за количеството на глутена. Хлебната пшеница е с  показатели от 21,0% до 27,0% масово. През предходната 2016 год. този диапазон е същия.

 

  •         Отпускането на глутена е качествен  показател, който характеризира неговите физични свойства и е от голямо значение за технологичните процеси  в хлебопроизводството. Варира в доста  широки граници. През  2017 год. диапазона е от 3,0 мм до 9,0 мм. Оптималната стойност за показателя отпускане на глутена е от 5,0мм до 8,0мм .В сравнение с 2016г. глутените са по отпуснати и разтегливи.

 

  •        Числото на падане, определяно по метода на Хагберг тази година е по – ниско от миналата. Анализираните проби  са  с число на падане в границите между 280 -380 секунди. С този показател се определя ензима  α- амилаза  и отчетените стойности показват, че пшеницата има  добра амилазна активност в сравнение с миналата година, когато пшениците бяха с ниска амилазна активност.

 

 

В технологичната лаборатория на ТЕХРА са определяни и реологичните свойства на тесто, получено от брашно от новата зърнена реколта с Фаринограф на фирма Брабендер. Един от основните параметри на фаринографския тест е водопоглъщането на брашното. Резултатите от проведените анализи показват ниски стойности за водопоглъщателна способност  от 52 – 59%.  Брашна с такива стойности са подходящи за производсво на специализирани хлебни изделия: вафли, баници, кроасани, бисквити и др. За производсво на хляб и хлебни изделия обаче това е проблем, защото брашното не може да свърже  достатъчно количество вода  . В резултат тестото не се развива добре и се получава хляб с по-малък обем и по-нисък рандеман. Този проблем се решава успешно с добавка на подходящи коректори.                                         

 

Фирма „Техра“ разработи и предлага коректори за брашна  получени от пшенична реколта 2017г.     

За да разберете кои са,  кликнете тук