Пшенична реколта 2020

Пшенична реколта 2020

ТЕХРА ЕООД предлага коректори за брашна

Кампанията по прибирането на пшеницата, реколта 2020 г. завърши. Добивът тази година е с около 25% по-нисъкот миналата, като това се дължи на сушата в някои области на страната – Добрич, Силистра, Варна, Сливен, частично Ямбол и Стара Загора. За сметка на по-ниските добиви, тази година, качеството на прибраното зърно е по-високо.

Във физико-химичната лаборатория на ТЕХРА  са анализирани проби пшеница от различни райони на страната. Основните показатели, които определят качествената характеристика на пшеницата, реколта 2020 г., я определят като пшеница с  по-добро хлебопекарно качество, в сравнение с тази, произведена през 2019 г., но с нисък хектолитър - 64 – 68 kg/100 dm3, само в някои райони е в границите 72- 78 kg/100 dm3. Влагата е ниска - около 12,0%;  добивът на мокър глутен, като средни стойности, е между 24 и 26%, но в много райони е прибрано зърно с 30 – 34% мокър глутен, отпускането на глутена е в границите от 2,0 до 4,0  mm – стегнати глутени; числото на падане, определяно по метода на Хагберг, e над 350 s, което заедно с ниското отпускане на глутена, може да се отбележи като недостатък на реколтата. Отчетените високи стойности за ЧП показват ниска α-амилазна активност, което се отразява върху хлебопекарното качество на произвежданото брашно. В мелниците недостатъчната амилазна активност се компенсира чрез добавка на подходящи коректори.

Във фирма ТЕХРА ежегодно, на база получени резултати от анализи на пшеница, се актуализират съставите на предлаганите коректори за мелничната промишленост и тези на подобрителите, които се използват от хлебопроизводителите.

Основната цел, която си поставят специалистите от ТЕХРА, е постоянно и високо качество на произвежданите  брашна.

 

 Коректори за брашна, получени от пшеница реколта 2020 г.

Видове

коректори

Добив мокър глутен

(ДМГ)

%

Отпускане на глутен

ОГ

(mm)

Число на падане

ЧП

(s)

Доза

на влагане

 

(%)

Мелтех „ А“

за брашна с недостатъчна ензимна активност и ниско водопоглъщане

(53- 58%)

> 24

 

2 до 4

 

  Над 350 s

0,08 - 0,1 %

(от 800 g/1тон  до 1000 g/1тон)

Мелтех  „Екстра“

за брашна с недостатъчна ензимна активност и нормално

водопоглъщане

(58- 64%)

 > 24

 

1 до 4

 

 Над 350 s

0,08 - 0,1%

(от 800 g/1тон

до 1000 g/1тон)

 

С добавянето на коректори към брашната, произведени от пшеница – реколта 2020 г., значително ще подобрите хлебопекарните им качества. Ще получите много по-стабилно тесто с изключителен ферментационен толеранс. Същевременно с това обемът, шупливостта и цветът на кората на изпечените изделия ще Ви изненадат приятно.