Пшенична реколта 2019

Пшенична реколта 2019

ПРОБЛЕМИ – НИСКА АМИЛАЗНА АКТИВНОСТ

РЕШЕНИЕ – ТЕХРА предлага коректори за брашна

 

Кампанията по прибирането на пшеницата, реколта 2019 г., почти завърши.

За зърнопроизводители, мелничари и хлебопроизводители освен количеството, от голяма значение, за тяхната производствена и търговска дейност, е качеството на произведеното зърно.

Във физико-химичната лаборатория на ТЕХРА  са анализирани проби пшеница от различни райони на страната. Основните показатели, които определят качествената характеристика на пшеницата, реколта 2019 г., я определят като пшеница с  по-добро качество, в сравнение с  тази, произведена през 2018 г.

Влагата е ниска - около 12,0%; стойностите за хектолитрова маса варират в широки граници от 72 до 82 kg/100 dm3 (в някои райони са отчетени стойности 64 – 68 kg/100 dm3); добивът на мокър глутен, като средни стойности, е между 24 и 26%, но в много райони е прибрано зърно с 28 – 30% мокър глутен, отпускането на глутена е в границите от 4,0 до 8,0 mm (при някои проби са отчетени стойности от 2,0 до 4,0 mm – стегнат глутен); числото на падане, определяно по метода на Хагберг, e над 350 s, което може да се отбележи като недостатък на реколтата. Отчетените високи стойности за ЧП показват ниска α-амилазна активност, което се отразява върху хлебопекарното качество на произвежданото брашно. В мелниците недостатъчната амилазна активност се компенсира чрез добавка на подходящи коректори.

В ТЕХРА въз основа на резултати от анализирани брашна, ежегодно се актуализират съставките на предлаганите коректори за мелничната промишленост и тези на подобрителите, които се използват от хлебопроизводителите. Основната цел, която си поставят специалистите от ТЕХРА, е висококачествена продукция.

         

 Коректори за брашна, получени от   пшеница реколта 2019 г.

 

Видове

коректори

Добив мокър глутен

ДМГ, %

Отпускане на глутена

ОГ, mm

Число на падане

ЧП, s

Доза

на влагане, %

Мелтех  А

(за брашна с ниско водопоглъщане, 53-58%)

 Над 24

 

От 4 до 8

 

  Над 350

0,1 – 0,12

(от 1000g/1тон  до 1200 g/1тон)

Мелтех  Корект

(за брашна с нормално  водопоглъщане и ниска амилазна активност, 58-64%)

 Над 24

 

От 2 до 5

 

 Над 380

0,1- 0,12

(от 1000g/1тон  до 1200 g/1тон)

С добавката накоректори към брашната, съобразени с качеството на пшеничното зърно реколта 2019г., се  получава  пластично, добре формиращо се тесто. Хлябът е с равномерна шупливост , висок обем и златистокафяв цвят на кората.