ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ

ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ

Хлебопекарни Gorenie:

  

1. Софи Тодорова - гр. Русе, печеливш код: RVDTMGFQZ3

2. Борис Чиширов - гр. Бургас, печеливш код: TNYPAQKGOA

3. Петя Стратиева - гр. София, печеливш код: DBLFRSAXLW

 

Миксери Tefal:

1. Красимира Георгиева - гр. Русе, печеливш код: S4ACJLTYIQ

2. Веселина Георгиева - гр. София, печеливш код: XK1764CDYR

3. Румяна Борисова - гр. Свищов, печеливш код: AT2H4DWLYU

4. Десислава - гр. София, печеливш код: TMJRNOCOU5

5. Красимира Петкова - гр. Бургас, печеливш код: GPVS710V9D