Функционални храни

Функционални храни

Проучвания през последните години показват, че в днешно време голяма част от богатите на витамини и минерали храни са пренебрегвани за сметка на консумацията на по-големи количества високо калорийни храни. Това е предпоставка функционалните храни да се налагат като съществена част от хранителната индустрия.

 

Функционална храна е всяка храна или хранителна съставка , която може да осигури здравословен ефект, по-голям от този на обикновените хранителни съставки, които се съдържат в нея.¹

Здравословният ефект може да се изрази в намаляване на телесната маса, в повишаване на имунната резистентност на организма, в нормализиране на биохимичните показатели на кръвта и на липидния статус, както и подобряване на други параметри на здравословното състояние на човека. Следователно, функционалните храни са с конкретна, целева насоченост. Те не се разглеждат като лекарства, а като хранителни продукти със специфично използване на една или няколко целеви функции. Тези функции се изпълняват в човешкото тяло от функционално активна субстанция. Тя намалява риска от различни заболявания, или способства за подобряване здравословното състояние на човешкия организъм. Активни субстанции са вещества като: аминокиселини, протеини, пептиди, липиди, олиго- и полизахариди, витамини, минерали, феноли, полифеноли, стероли, омега 3 мастни киселини и др.

 

В индустрията на хлебопроизводството и сладкарството се използват суровини като цели зърна, семена от зърнени и маслодайни култури, фибри, инулин и други суровини. Фибрите са съществена хранителна съставка, благодарение на множеството си положителни ефекти върху човешкото здраве, а именно: регулация дейността на червата, уравновесяване на липидния метаболизъм, осигуряване на нисък гликемичен индекс и ниска калорийна стойност. Инулинът е полизахарид, който не се разгражда в устната кухина, стомаха и тънките черва, и почти непроменен в дебелите черва претърпява изменение от ендогенните бактерии. Вследствие частичната хидролиза на инулина от наличната киселина в стомашния сок увеличава вискозитета на приеманата храна, която се задържа по-продължително време в стомаха и намалява чувството за глад. Това води до понижаване количеството на приеманата храна.

 

За разлика от диетичните храни, функционалните храни са масово разпространени, достъпни и ежедневно консумирани от потребителите. Едно от основните права на човека е неговия достъп до разнообразна, безопасна, функционална и здравословна храна, а това е предпоставка за укрепване на неговото здраве и намаляване риска от много хронични заболявания.

 


¹Международният Комитет по Хранителна информация; Регламент на ЕС 1925/2006