Визия и мисия

 

Да правим това, което другите не могат или да го правим по-добре от тях.

 

 

 

                                        инж. Кристиян Драганов                                                д-р инж. Любомир Драганов