ТЕХРА е водещ български производител на суровини, обслужващ хранително - вкусовата индустрия, конкретно секторите мелничарство, хлебопроизводство и сладкарство. ТЕХРА е синоним на високо качество на продуктите и цялостното обслужване от екип специалисти. По този начин се изгражда доверие и се развива дълготрайно партньорство.